Home » Pracownicy i doktoranci

Informacje o dyżurach

Pracownicy i doktoranci

Skład osobowy Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w roku akademickim 2018/2019

Profesorowie

prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński


Adiunkci

dr hab. Wojciech Szafrański

dr Jan Andrzejewski

 

Doktoranci

Piotr Alexandrowicz

Olga Byndiu

Jolanta Gajewska

Paulina Kozanecka

Mikołaj Labijak

Przemysław Lewicki

*

dr Joanna Kruszyńska-Kola

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum