Home » Pracownicy i doktoranci

Archiwum

Pracownicy i doktoranci

Skład osobowy Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Profesorowie

prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

dr hab. Wojciech Szafrański

 

Adiunkci

dr Piotr Alexandrowicz

dr Jan Andrzejewski

dr Joanna Kruszyńska-Kola

 

Doktoranci

Olga Byndiu

Maria Kola

Paulina Kozanecka

 

Byli doktoranci i pracownicy

Byli pracownicy i doktoranci Zakładu (Katedry) od 2000 r.