Home » Pracownicy » dr Joanna Kruszyńska-Kola

Informacje o dyżurach

dr Joanna Kruszyńska-Kola

DR JOANNA KRUSZYŃSKA-KOLA
m
ail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl 

Joanna Kruszyńska-Kola (ur. 1989 r.) w 2008 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2008-2013 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra broniąc pracę magisterską pod tytułem „Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia”, napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Laureatka I nagrody w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.). Od roku akademickiego 2013/2014 doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W styczniu 2019 roku obroniła pracę doktorską pt. „Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego” (promotor prof. Wojciech Dajczak).
Współzałożycielka i przez cztery kadencje prezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego, prawa cywilnego (szczególnie prawa zobowiązań) oraz komparatystyki prawniczej.

dr Joanna Kruszynska-Kola – CV (plik PDF)
dr Joanna Kruszyńska-Kola – lista publikacji (plik PDF)

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum