Home » Pracownicy » dr Jan Andrzejewski

Informacje o dyżurach

dr Jan Andrzejewski

DR JAN ANDRZEJEWSKI
mail: j.and@amu.edu.pl

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na wielowątkowości prawa prywatnego, analizowanego przede wszystkim w kontekście historycznym i porównawczym. Staram się uchwycić, jak na przestrzeni dziejów postrzegano prawo prywatne, jakie założenia towarzyszyły poszczególnym rozwiązaniom prawnym oraz jak rozwiązania te „działały” dawniej i dziś. Próbuję przy tym dociec, czym jest „tradycja prawna” (zwłaszcza jak ją rozumiano oraz w jakim kontekście powołujemy się na nią w ramach dyskusji o prawie).

Moje ulubione maksymy o prawie:
Prawo powstaje albo jako rezultat procesu interpretacji, albo jako rezultat otwartego, podlegającego ciągłym zmianom dyskursu społecznego (Jerzy Stelmach).

Moja refleksja o prawie:
– Lepsze prawo nie przyjdzie od ustawodawcy.
– „Tradycja prawna” to w gruncie rzeczy zbiór zracjonalizowanych nawyków oraz przyzwyczajeń narosłych w danym środowisku prawnym. Przez pryzmat „tradycji prawnej” patrzymy nie tylko na historię i teraźniejszość, ale także na przyszłość prawa.

Jan Andrzejewski – lista publikacji (PDF)

Numer ORCID: 0000-0002-8889-8868

 

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum