Home » Informacje o dyżurach

Informacje o dyżurach

Stałe dyżury Bieżące informacje
Poniżej podane są stałe godziny dyżurowania pracowników Katedry. Dyżury odbywają się w pokoju 101 w Collegium Iuridicum ul. Św. Marcin 90 – chyba że co innego napisano poniżej.
Informacje dotyczące np. odwołania konkretnego dyżuru znajdują na tablicy ogłoszeń przy pokoju 101 oraz na stronie Katedry (na stronie głównej oraz obok w rubryce „bieżące informacje”).

DYŻURY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
[ostatnia aktualizacja 23-03-2023]

prof. Wojciech Dajczak (Kierownik Zakładu)
wtorek 13.00 – 14.00 (p. 101 Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin)
piątek 8.00 – 9.00 (online – MS Teams, po uprzednim zgłoszeniu)


prof. Andrzej Gulczyński

poniedziałek 11.30 – 13.30 (p. 101 Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin)
wtorek 12.00-13.00 (online – MS Teams)


prof. Wojciech Szafrański
poniedziałek 13.30 – 14.30 p. W1 CIN
wtorek 9.00 – 10.00 (online – MS Teams, po uprzednim umówieniu mailowym)


dr Jan Andrzejewski
wtorek 10:00-11:00 (p. 101 Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin)
piątek 10:00-11:00 (s. 4.9 CIN oraz zdalnie)
*Dyżur jako opiekun praktyk na kierunku prawo:
piątek 11:00-12:00 (s. 4.9 CIN oraz zdalnie)


dr Joanna Kruszyńska-Kola
poniedziałek, godz. 17:30-18:00, online (Teams) – po uprzednim zgłoszeniu,
czwartek, godz. 16:45-17:15, s. 4.9 CIN

 

DOKTORANCI

mgr Olga Byndiu

mail: olgbyn1@amu.edu.pl

mgr Jolanta Kostecka
mail: jolanta.gajewska@amu.edu.pl

mgr Maria Kola
mail: maria.kola@amu.edu.pl

mgr Paulina Kozanecka

mail: paulina.kozanecka@amu.edu.pl
dyżury zawieszone

mgr Przemysław A. Lewicki
mail: przemyslaw.lewicki@amu.edu.pl

 

WSPÓŁPRACOWNICY

mgr Adam Kozak

mgr Jakub Kruczek


OF COUNSEL

dr Piotr Alexandrowicz
mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl