Home » Informacje o dyżurach

Informacje o dyżurach

Stałe dyżury Bieżące informacje
Poniżej podane są stałe godziny dyżurowania pracowników Katedry. Dyżury odbywają się w pokoju 101 w Collegium Iuridicum ul. Św. Marcin 90 – chyba że co innego napisano poniżej.
Informacje dotyczące np. odwołania konkretnego dyżuru znajdują na tablicy ogłoszeń przy pokoju 101 oraz na stronie Katedry (na stronie głównej oraz obok w rubryce „bieżące informacje”).

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020
(ostatnia aktualizacja 28-10-2019)

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Wojciech Dajczak
mail: dajczak@amu.edu.pl
poniedziałek 12:30–14:00 (p. 101 CI)
wtorek 13:30–14:30 (p. 101 CI)


Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
mail: guland@amu.edu.pl


Prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański
mail: w.szafr@amu.edu.pl
poniedziałek 11:00-12.00, p. 104 CI
wtorek 13:30-14.30, p. 104 CI


Dr Jan Andrzejewski

mail: j.and@amu.edu.pl
wtorek 9:15-10:15 (p. 101 CI)
piątek 14.00-15.00 s. 4.3 CIN (al. Niepodległości 53)


Dr Joanna Kruszyńska-Kola

mail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl
[po uprzednim zgłoszeniu mailowym]

 

DOKTORANCI

Mgr Piotr Alexandrowicz
mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl
[po uprzednim zgłoszeniu mailowym]


Mgr Olga Byndiu

mail: olgbyn1@amu.edu.pl
czwartek 12:00-13:00

Mgr Jolanta Kostecka (Gajewska)
mail: jolanta.gajewska@amu.edu.pl

Mgr Maria Kola
mail: maria.kola@amu.edu.pl
wtorek 13:00-14:00

Mgr Paulina Kozanecka
mail: paulina.kozanecka@amu.edu.pl

Mgr Przemysław A. Lewicki
mail: przemyslaw.lewicki@amu.edu.pl

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum