Home » Sylabusy (opisy modułów kształcenia)

Informacje o dyżurach

Sylabusy (opisy modułów kształcenia)

Sylabusy (opisy modułów kształcenia) oraz ogólne zasady uczestnictwa i zaliczania przedmiotów prowadzonych  przez pracowników Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w roku akademickim 2018/2019


Prof. Wojciech Dajczak
– Prawo rzymskie (kierunek: prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne – dr Jan Andrzejewski)
Europejskie prawo prywatne (prawo europejskie, II stopień)

Ogólne zasady uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotów: Prawo rzymskie oraz Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (plik PDF)


dr Jan Andrzejewski
 Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (prawo, studia niestacjonarne) – patrz wyżej
Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego (prawo, studia stacjonarne)
Great jurists and their impact on history and development of private law (AMU-PIE)

 

dr Wojciech Szafrański
Ochrona zabytków (administracja, I stopień)
Prawo i polityka kulturalna UE (prawo europejskie, II stopień)
Zagrożenia współczesnej demokracji (prawo europejskie, II stopień)
Ogólne zasady uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotów Obrót dziełami sztuki oraz Ochrona zabytków (plik PDF)

 

***

Sylabusy aktualne w roku akademickim 2017/2018

Prof. Andrzej Gulczyński
Historia prawa prywatnego (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Archeologia prawna (prawo, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Turystyka a administracja (administracja, studia niestacjonarne)
Europejska kultura prawna – prawo prywatne (prawo europejskie, studia stacjonarne)
Prawo i polityka turystyczna UE (prawo europejskie, studia stacjonarne/niestacjonarne)
Procesy prawnej integracji Europy (prawo europejskie, studia stacjonarne)
Ogólne zasady uczestnictwa oraz zaliczania dot. przedmiotu Historia prawa prywatnego (plik PDF)

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum