Home » Pracownicy » dr hab. Wojciech Szafrański

Informacje o dyżurach

dr hab. Wojciech Szafrański

DR HAB. WOJCIECH SZAFRAŃSKI
mail w.szafr@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe obejmują: obrót dziełami sztuki, prawo ochrony dziedzictwa kulturowego oraz historię prawa (w szczególności prawo sądowe w XVIII w. oraz historię nauki i nauczania prawa od XVIII do XXI w.). Więcej na ten temat w dostępnych plikach: CV i lista publikacji. Badania naukowe prowadzone w ramach Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego łączę z praktyką, będąc Rzeczoznawcą  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ocen i wycen zabytków, prawa ochrony dziedzictwa kulturowego, biegłym ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki, doradcą ds. rynku sztuki w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członkiem Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie, ekspertem muzeów (i innych instytucji kultury) oraz podmiotów działających na rynku sztuki. Współpracuję z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw, kradzieży dzieł sztuki oraz patologii na rynku sztuki.

Moje ulubione maksymy opisujące istotę prawa i w ogóle nauki:
  Sprawiedliwość jest drugim wielkim zadaniem prawa, jednak pierwszym jest pewność prawa, pokój (Gustaw Radbruch)
– Nie ma sprawiedliwości tam, gdzie jest prawo głoszące wolność najwyższą… (Stanisław Lem)
– Nie wszystkie rzeczy trzeba wiedzieć, niektóre rzeczy trzeba czuć (Marc Chagall)

Moja refleksja o prawie:
Model racjonalnego ustawodawcy był kiedyś utopią, dziś nawet nie jest już rzeczywistością.

 

dr hab. Wojciech Szafranski – CV (plik PDF) 
dr hab. Wojciech Szafrański – Lista publikacji (plik PDF)

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum