Home » Pracownicy » dr Piotr Alexandrowicz

Informacje o dyżurach

dr Piotr Alexandrowicz

DR PIOTR ALEXANDROWICZ
Mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii prawa umów i prawa kanonicznego, a zwłaszcza wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a porządkami świeckimi. W szczególności staram się zbadać jak odpowiadano i jak można dzisiaj odpowiedzieć na pytanie „dlaczego umowa wiąże?”.
Więcej informacji o mnie można znaleźć w załączonych plikach oraz na mojej stronie internetowej (amu.academia.edu/PiotrAlexandrowicz).

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum