Home » Pracownicy » dr Piotr Alexandrowicz

Informacje o dyżurach

dr Piotr Alexandrowicz

DR PIOTR ALEXANDROWICZ
Mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a prawem świeckim. Do tej pory w szczególności badałem oddziaływanie średniowiecznej nauki prawa kanonicznego na prawo umów oraz status prawa rzymskiego jako pomocniczego źródła prawa w Kościele, a obecnie zajmuję się gatunkiem literatury prawniczej zwanym differentiae iuris civilis et canonici.

Więcej informacji o mnie można znaleźć w załączonych plikach oraz na mojej stronie internetowej (amu.academia.edu/PiotrAlexandrowicz).

Numer ORCID: 0000-0002-9065-8871

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum