Home » Wpisy autorstwa doktorant

Archiwum autora: doktorant

Informacje o dyżurach

mgr Tymoteusz Mikołajczak

Pokój 101 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4358
e-mail tymoteusz.mikolajczak@gmail.com

Dyżury

mgr Jolanta Kostecka

MGR JOLANTA KOSTECKA
Mail: jolanta.gajewska@amu.edu.pl

Urodzona w Piotrkowie Trybunalskim (1992), absolwentka I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, laureatka Olimpiady Teologii Katolickiej (2010) i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2011). Ukończyła studia prawnicze na WPiA UAM (2015). Pracę magisterską pt. Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym w świetle Kodeksu prawa kanonicznego (1983) i Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2008) napisała pod kierunkiem prof. Andrzeja Gulczyńskiego. Od roku akademickiego 2016/17 doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

Zainteresowania naukowe: prawo kanoniczne, ikonografia prawna, w ramach studiów teologicznych – duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i chorych terminalnie.

Ulubiony cytat o prawie:
Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak „w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje”, do których należy ochrona wspólnego dobra osób poprzez uznanie i obronę ich podstawowych praw, umacnianie pokoju i moralności publicznej. (Jan Paweł II)

mgr Jolanta Gajewska – CV (plik PDF)
mgr Jolanta Gajewska – lista publikacji (plik PDF)

 

 

mgr Olga Byndiu

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM, kierunek prawo europejskie (2015/2016). Pracę magisterską poświęciłam droit de suite w prawie autorskim.
Moje zainteresowania naukowe obejmują: historię prawa prywatnego, w szczególności komparatystykę prawa, prawo europejskie i prawo własności intelektualnej.

Moja ulubiona maksyma: Hominum causa omne ius constitutum sit. (Hermogenianus)

mgr Olga Byndiu – CV (plik PDF)
mgr Olga Byndiu – Lista publikacji (plik PDF)

 

mgr Paulina Kozanecka

MGR PAULINA KOZANECKA
mail: paulina.kozanecka@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół chińskiego prawa prywatnego oraz chińskiego języka prawnego i prawniczego. W swoich badaniach staram się m.in. zwrócić uwagę na rolę historii i kultury Chin, w szczególności chińskiej kultury i tradycji prawnej, która pod wieloma względami jest odmienna od tej znanej na Zachodzie. Ponadto interesuję się też tematem tłumaczenia prawniczego i legi-lingwistyki.

mgr Paulina Kozanecka – CV (plik PDF)
mgr Paulina Kozanecka – lista publikacji (plik PDF)

mgr Mikołaj Labijak

MGR MIKOŁAJ LABIJAK
Mail: mikolaj.labijak@amu.edu.pl

Mikołaj Labijak (ur. 1991 r.). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu (2010 r.). W latach 2010-2015 studiował na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W roku 2015 uzyskał tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. „Uzupełnianie treści umów. Analiza porównawczo-historyczna tradycji civil law i common law na przykładzie prawa polskiego i angielskiego„, napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2015/2016 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W czasie studiów działał w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jako jego wiceprezes, a następnie przed dwie kadencje jako prezes. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komparatystyki prawa prywatnego oraz historii prawa.

dr Piotr Alexandrowicz

DR PIOTR ALEXANDROWICZ
Mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a prawem świeckim. Do tej pory w szczególności badałem oddziaływanie średniowiecznej nauki prawa kanonicznego na prawo umów oraz status prawa rzymskiego jako pomocniczego źródła prawa w Kościele, a obecnie zajmuję się gatunkiem literatury prawniczej zwanym differentiae iuris civilis et canonici.

Więcej informacji o mnie można znaleźć w załączonych plikach oraz na mojej stronie internetowej (amu.academia.edu/PiotrAlexandrowicz).

Numer ORCID: 0000-0002-9065-8871

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum