Home » Articles posted by Wojciech Szafrański

Author Archives: Wojciech Szafrański

Archiwum

Dyżury prof. UAM Wojciecha Szafrańskiego w czasie sesji zimowej

Prof. UAM Wojciech Szafrański będzie pełnić dyżury w okresie międzysemestralnym w następujących terminach:

11.02.br. godz. 13.30-14.30 – p. 104 CI

18.02.br., godz. 13.30-14.30 – p. 104 CI

Dyżury prof. Wojciecha Szafrańskiego w semestrze zimowym 2019/2020

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020 zostały wyznaczone w następujących dniach:

poniedziałek 11.00 – 12.00, p. 104 CI

wtorek 13.30- 14.30, p. 104 CI

Wojciech Szafrański

Dodatkowy termin dyżuru dr hab. Wojciech Szafrańskiego

Dodatkowy dyżur dla osób zaliczających przedmioty w ramach SSP został wyznaczony na 18 IX br. godz. 9.00-10.00, p. 104 CI

prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański

PROF. UAM DR HAB. WOJCIECH SZAFRAŃSKI
mail w.szafr@amu.edu.pl

W 1998 r. ukończył prawo na WPiA UAM w Poznaniu. W 2003 otrzymał stopień doktorski na podstawie rozprawy pt. Kodeks Stanisława Augusta. Studium historyczno-prawne. W 2019 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.  Wykładowca na WPiA UAM (obrót dziełami sztuki, prawo ochrony dziedzictwa, historia prawa), Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (rynek sztuki i promocja sztuki) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (rynek sztuki).

Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Szkole Skarbowości. Ekspert w Zespole do opracowania projektu ustawy regulującej sprawy ochrony zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ocen i wycen zabytków ruchomych. Członek TEAM UNESCO Chair on Cultural Property Law i zastępca redaktora naczelnego „Santander Art and Culture Law Review”

Członek Komisji Nabytków: Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu.

Członek Rady Uczelni Akademii Sztuki w Szczecinie w kadencji 2021-2024.

Moje zainteresowania naukowe obejmują: obrót dziełami sztuki, prawo ochrony dziedzictwa kulturowego oraz historię prawa (w szczególności prawo sądowe w XVIII w. oraz historię nauki i nauczania prawa od XVIII do XXI w.). Badania naukowe w zakresie obrotu dziełami sztuki i ochrony dziedzictwa  łączę z praktyką, będąc Rzeczoznawcą  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ocen i wycen zabytków, prawa ochrony dziedzictwa kulturowego, biegłym ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki, doradcą ds. rynku sztuki w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członkiem Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Rady Programowej Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, a także ekspertem muzeów (i innych instytucji kultury) oraz podmiotów działających na rynku sztuki. Współpracuję z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw, kradzieży dzieł sztuki oraz patologii na rynku sztuki. W ramach popularyzacji tematyki  rynku dzieł sztuki jestem komentatorem w audycji OFF Czarek w TOK FM.

Moje ulubione maksymy opisujące istotę prawa i w ogóle nauki:
  Sprawiedliwość jest drugim wielkim zadaniem prawa, jednak pierwszym jest pewność prawa, pokój (Gustaw Radbruch)
– Nie ma sprawiedliwości tam, gdzie jest prawo głoszące wolność najwyższą… (Stanisław Lem)
– Nie wszystkie rzeczy trzeba wiedzieć, niektóre rzeczy trzeba czuć (Marc Chagall)

Moja refleksja o prawie:
Model racjonalnego ustawodawcy był kiedyś utopią, dziś nawet nie jest już rzeczywistością.

 

dr hab. Wojciech Szafranski – CV (plik PDF) 
dr hab. Wojciech Szafrański – Lista publikacji (plik PDF)