Home » Pracownicy » mgr Aleksandra Guminiak

Archiwum

mgr Aleksandra Guminiak

mail: aleksandra.guminiak@amu.edu.pl

Aleksandra Guminiak urodziła się w 1988 r. w Łodzi. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (rocznik 2007), tamże. W 2012 r. ukończyła studia na kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy na temat Aspiracje państwowe Szkocji w świetle zasady samostanowienia narodów. W 2010 r. podjęła studia na kierunku prawo. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Paris-Sud 11 w Paryżu w roku akademickim 2009/2010. Współzałożycielka Koła Naukowego Futurum Europae, w którym pełniła funkcję sekretarza (kadencja 2011/2012) oraz prezesa (kadencja 2012/2013). We wrześniu 2012 r. odbyła staż absolwencki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Z Poznaniem związana nie tylko naukowo, ale też rodzinnie. W jej sferze zainteresowań badawczych pozostaje legilingwistyka, wybrane zagadnienia prawa europejskiego i międzynarodowego (w tym prawo dyplomatyczne), a także historyczny rozwój państwa i prawa szkockiego. Pozanaukowo interesują ją zabytki techniki, głównie szynowe, tematyka miejska oraz wiele innych.